Chuyên Viên Mua Hàng – Vận Hành Xuất Sắc

Mô tả công việc:

• Quản lý quy trình, thủ tục mua hàng tại chi nhánh nước ngoài/địa phương. Giám sát việc tuân thủ các quy trình/hoạt động kinh doanh.
• Tiến hành đào tạo mua hàng cho tất cả các bộ phận trong công ty theo yêu cầu. Phối hợp quá trình xây dựng chiến lược mua hàng cho Việt Nam và tập đoàn ADAMED.
• Phân tích dữ liệu mua hàng, phân tích thị trường cho danh mục được phân công. Tiến hành/ Phối hợp/ giám sát việc mua hàng, phân tích dữ liệu về danh mục và hoạt động mua hàng. Hỗ trợ xây dựng chiến lược mua hàng theo danh mục.
• Xác định và thực hiện các cải tiến trong bộ phận mua hàng.
• Hỗ trợ thực hiện các thủ tục đấu thầu.
• Phát triển các công cụ mua hàng. Hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng các công cụ mua hàng.
• Giám sát việc mua hàng theo quy trình của Adamed. Đảm bảo tính hiệu quả của toàn bộ quá trình Mua hàng đến Thanh toán.
• Chuẩn bị thống kê và báo cáo gửi cho cấp quản lý trực tiếp.
• Chịu trách nhiệm tuân thủ quy trình mua hàng đã được phê duyệt.
• Chịu trách nhiệm thực hiện chiến lược mua hàng đáp ứng nhu cầu mua sắm nội bộ và rút ngắn thời gian giao hàng.
• Các nhiệm vụ phát sinh khác được giao bởi quản lý trực tiếp và cấp trên.

Yêu cầu công việc:

• Cử nhân hoặc bằng cấp cao hơn. Ưu tiên ngành Tài Chính, Kế toán, Kiểm Toán hoặc các lĩnh vực liên quan
• Ít nhất 2 năm kinh nghiệm thu mua (trong lĩnh vực dược phẩm là 1 lợi thế)
• Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề
• Khả năng thực hiện các nhiệm vụ đồng thời một cách chi tiết
• Khả năng làm việc dưới áp lực và đáp ứng tốt thời hạn công việc
• Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Mua Hàng
• Kiến thức nâng cao về MS Office – Excel, PowerPoint, PowerBI (ưu tiên)
• Sử dụng tốt tiếng Anh
• Có khả năng tự sắp xếp công việc, có kỹ năng phân tích
• Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với hệ thống mua hàng, ví dụ: SAP Ariba, eb2b, v.v.

Vui lòng liên hệ nhân viên tuyển dụng của chúng tôi hoặc ứng tuyển qua email recruitment@davipharm.info