Chuyên Viên Nhân Sự Đối Tác Kinh Doanh

Mô tả công việc

• Theo dõi quy trình quản lý hiệu suất công việc (MBO, đánh giá năng lực) cùng các quản lý và nhân viên liên quan để đảm bảo kịp thời cho việc thiết lập mục tiêu, đánh giá giữa năm và cuối năm
• Cung cấp hướng dẫn quản lý hiệu suất hàng ngày (MBO, đánh giá năng lực) cho Quản lý & đồng nghiệp (huấn luyện, tư vấn, phát triển nghề nghiệp);
• Cập nhật chính sách thưởng phù hợp với định hướng kinh doanh và chiến lược nhân sự
• Tính toán và thanh toán tiền thưởng MBO kịp thời cho nhân viên
• Phát triển và triển khai khung lộ trình / bậc nghề nghiệp để liên kết chức năng với các năng lực xác định trong từng cấp độ công việc
• Báo cáo và Phân tích Đánh giá Hiệu suất
• Làm việc với cấp quản lý để chuẩn bị lý do kinh doanh, đánh giá thăng chức và gói đề xuất để chuyển đến nhóm C&B (điều chỉnh lương, thăng chức)
• Hợp tác với nhóm Nhân sự để phân tích và phát triển các kế hoạch chiến lược nhân sự, giải pháp, chính sách và kế hoạch đào tạo phù hợp với bộ kỹ năng của từng nhân viên và của nhóm;
• Theo dõi các chương trình đào tạo cần thiết cho nhân viên và nhóm để đảm bảo chúng diễn ra đúng thời điểm và theo cách thức;
• Giám sát việc phân phối các chỉ số và thẻ điểm liên quan đến nhiệm vụ và lĩnh vực trách nhiệm
• Các nhiệm vụ khác do Giám sát trực tiếp giao

Yêu cầu công việc

• Cử nhân ngành quản lý nhân sự hoặc ngành liên quan
• 3-5 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực liên quan
• Có kiến thức về hệ thống quản lý hiệu suất (KPI, MBO ..)
• Hiểu và có thể tạo các chỉ số đo lường liên quan công tác nhân sự (chỉ số đánh giá thành tích công việc, đào tạo, nghỉ việc…)
• Thông thạo tiếng Anh

Vui lòng liên hệ nhân viên tuyển dụng của chúng tôi hoặc ứng tuyển qua email recruitment@davipharm.info