Chuyên Viên Tuân Thủ Chất Lượng Cao Cấp

Mô tả công việc:

– Phát triển, xem xét các tài liệu trong hệ thống chất lượng.
– Thực hiện đào tạo nội bộ (với tư cách là giảng viên) về hệ thống các quy trình / hướng dẫn / sửa đổi đối với các tài liệu chất lượng và hướng dẫn của Hệ thống chất lượng dược phẩm.
– Tham gia vào quá trình kiểm soát thay đổi, thay đổi ý kiến trong phạm vi của Hệ thống Tuân thủ chất lượng.
– Thực hiện và giám sát thanh tra nội bộ tại Davipharm và thanh tra bên ngoài tại nhà máy sản xuất / văn phòng của các nhà cung cấp để đảm bảo hệ thống chất lượng và chất lượng sản phẩm của Davipharm.
– Giám sát quá trình chuẩn bị và tiến hành đánh giá đối với các nhà sản xuất / nhà cung cấp / dịch vụ.
– Giám sát quá trình chuẩn bị và chuẩn bị các Thỏa thuận Chất lượng với các nhà sản xuất / nhà cung cấp / dịch vụ.
– Thực hiện các hoạt động của hệ thống theo các hướng dẫn và đánh giá rủi ro chất lượng.
– Tham gia vào các sai lệch và hành động khắc phục và phòng ngừa (CAPA) để đảm bảo việc thực hiện hiệu quả và kịp thời theo quy trình đã thực hiện, bao gồm cả việc bắt đầu các hành động để ngăn chặn việc không tuân thủ.
– Tham gia điều tra và quản lý khiếu nại, đảm bảo thực hiện hiệu quả, kịp thời theo quy trình đã thực hiện. Đánh giá tác động của khiếu nại đối với sản phẩm trên thị trường.
– Thực hiện và quản lý các hoạt động liên quan đến trả về từ khách hàng, thu hồi đảm bảo thực hiện hiệu quả, kịp thời theo quy trình đã phê duyệt.
– Thực hiện các dự án được chỉ định để phát triển Hệ thống chất lượng dược phẩm tại Davipharm.
– Các nhiệm vụ khác do người quản lý trực tiếp phân công.

Yêu cầu công việc:

– Thạc sĩ, Dược sĩ, Kỹ sư, cử nhân dược
– Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí, công việc tương đương
– Có kiến thức về luật Dược, các yêu cầu về GMP, quy trình sản xuất, quy trình thử nghiệm, thẩm định trong ngành Dược.
– Có kiến thức tốt trong việc thực hiện Hệ thống chất lượng dược phẩm.
– Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong nhà máy dược phẩm.
– Có khả năng thực hiện đánh giá rủi ro.
– Có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề
– Có khả năng làm việc với áp lực và đúng thời gian đưa ra
– Hiểu biết qui trình hệ thống GMP-WHO, GMP-EU trong ngành dược
– Có kỹ năng tiếng Anh tốt
– Có khả năng làm việc dưới áp lực cao và đáp ứng đúng thời gian đưa ra

Vui lòng liên hệ nhân viên tuyển dụng của chúng tôi hoặc ứng tuyển qua email recruitment@davipharm.info