Kiểm Nghiệm Viên Hóa Lý Sơ Cấp

Mô tả công việc

 • Vệ sinh phòng lấy mẫu theo quy trình đã duyệt
 • Lấy mẫu theo quy trình được duyệt
 • Pha chế hóa chất cho mục đích chung, thực hiện pha dung dịch chuẩn, chỉ thị, đệm, v.v.
 • Đăng ký mẫu tại phòng nhận mẫu QC theo quy trình đã được duyệt
 • Kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm trong phòng, thiết bị và theo dõi kết quả
 • Kiểm tra các thiết bị kiểm soát và đo lường được phân công
 • Tiến hành và lập hồ sơ thử nghiệm trong phạm vi phân tích hóa lý với tất cả các phương pháp sử dụng trong phòng thí nghiệm
 • Báo cáo với người có trách nhiệm về tình trạng số lượng, hạn dùng, chất lượng của hóa chất/ chất chuẩn
 • Tham gia điều tra kết quả ngoài tiêu chuẩn, mở báo cáo sai lệch
 • Xây dựng và đưa ra ý kiến ​​về việc thực hiện hệ thống chất lượng trong Phòng thử nghiệm QC (hướng dẫn sử dụng thiết bị)
 • Soạn thảo đề cương, báo cáo, thực hiện thẩm định phương pháp phân tích, thẩm định vệ sinh, tương đương độ hòa tan
 • Thực hiện hiệu chuẩn dụng cụ thủy tinh
 • Tham gia vào quá trình soạn thảo URS và thẩm định bảng tính đơn giản

Yêu cầu công việc

 • Trình độ trung cấp dược hoặc hóa/ sinh
 • Có hiểu biết hoặc dưới 1 năm kinh nghiệm làm việc trong phòng thí nghiệm
 • Có kiến thức về nguyên tắc thực hành tốt Phòng thí nghiệm và thực hành tốt sản xuất thuốc
 • Có khả năng làm việc với áp lực và đúng thời gian đưa ra
 • Có khả năng chuẩn bị tài liệu theo các quy trình nội bộ
 • MS Office 365: Microsoft Excel, Word

Vui lòng liên hệ nhân viên tuyển dụng của chúng tôi hoặc ứng tuyển qua email recruitment@davipharm.info