Nhân Viên Hành Chính Mua Hàng

Mô tả công việc:

 • Chịu trách nhiệm mua hàng cho các ngành hàng chỉ định theo quy trình mua hàng của công ty. Chuyển đổi từ phiếu dự trù qua đơn hàng trên hệ thống của công ty và các công việc liên quan đến hệ thống
 • Sao chép, quét và lưu trữ tài liệu. Kiểm tra độ chính xác và chỉnh sửa các tập tin. Lưu trữ hồ sơ ở dạng bản giấy và bản kỹ thuật số. Quản lý chuỗi tài liệu trong tổ chức. Duy trì tính bảo mật xung quanh thông tin nhạy cảm và các điều khoản của thỏa thuận. Phân phối các bản sao liên quan đến dự án cho các nhóm nội bộ của công ty.
 • Hỗ trợ các phòng ban khác trong việc mua hàng và dịch vụ theo yêu cầu
 • Chuẩn bị và theo dõi việc ký hợp đồng/ đơn hàng với nhà cung cấp và cập nhật thường xuyên.
 • Chuẩn bị dữ liệu thống kê và báo cáo gửi cho cấp quản lý trực tiếp
 • Chịu trách nhiệm tuân thủ quy trình mua hàng đã được phê duyệt.
 • Lưu trữ giấy tờ, trả lời điện thoại, chuẩn bị tài liệu cho các cuộc họp và quản lý /chuẩn bị hậu cần cho các chuyến công tác của các thành viên trong bộ phận.
 • Các nhiệm vụ phát sinh khác được giao bởi quản lý trực tiếp 

Yêu cầu công việc:

 • Cử nhân bất kể ngành nào
 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở bộ phận thu mua là một lợi thế
 • Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề
 • Khả năng thực hiện các nhiệm vụ một cách chi tiết
 • Khả năng làm việc dưới áp lực và đáp ứng tốt thời hạn công việc/
 • Sử dụng tốt công cụ tin học văn phòng
 • Thông thạo tiếp Anh

Vui lòng liên hệ nhân viên tuyển dụng của chúng tôi hoặc ứng tuyển qua email recruitment@davipharm.info