Nhân viên điều phối kho

Mô tả công việc:

 • Quản lý việc tiếp nhận và xuất bao bì của nhân viên
 • Đảm bảo bao bì được bảo quản theo đúng qui trình tại kho
 • Soạn thảo và điều chỉnh khi cần các quy trình liên quan đến nguyên vật liệu
 • Kết hợp với nhân viên kế toán kho và nhân viên tiếp nhận hàng hóa cho việc nhập và xuất kho bao bì
 • Hỗ trợ nhân viên kế hoạch khi cần các thông tin liên quan về bao bì
 • Chuẩn bị bao bì cho phòng QC lấy mẫu
 • Kiểm tra việc làm vệ sinh của nhân viên vệ sinh kho
 • Nhập xuất dữ liệu vào tập tin excel và báo cáo
 • Xử lý lượng tồn kho chậm luân chuyển, yêu cầu bộ phận liên quan đưa ra kế hoạch sử dụng
 • Các nhiệm vụ phát sinh khác được giao bởi quản lý trực tiếp

Yêu cầu công việc:

 • Bằng cử nhân hoặc cao đẳng thuộc bất kỳ lĩnh vực nào
 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc tại công ty dược phẩm hoặc vị trí tương đương
 • Kiến thức về ngành dược phẩm, am hiểu về GMP
 • Khả năng thực hiện đánh giá rủi ro, phân tích dữ liệu
 • Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức
 • Khả năng làm việc dưới áp lực và đáp ứng công việc kịp thời
 • Có kinh nghiệm làm thủ kho, điều phối viên kho hoặc vị trí liên quan
 • Có kiến thức về quản lý hàng tồn kho
 • Làm việc nhóm
 • MS office 365
 • Kĩ năng tiếng Anh
 • Có kinh nghiệm làm việc với SAP, hệ thống High-jump (hoặc hệ thống quản lý hàng tồn kho tương đương…)

Vui lòng liên hệ nhân viên tuyển dụng của chúng tôi hoặc ứng tuyển qua email recruitment@davipharm.info