MESSI-70

Mã ATC: M
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Qui cách DK: Hộp 1 vỉ x 4 viên
Nhóm điều trị: Hoạt chất: