ZOACNEL-5

Mã ATC: D
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Qui cách DK: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhóm điều trị: Hoạt chất: