Chuyên Viên Đảm Bảo Chất Lượng Cao Cấp

Mô tả công việc:

– Giám sát quá trình phát triển, xem xét và phê duyệt các tài liệu trong hệ thống chất lượng.
– Triển khai tài liệu của hệ thống chất lượng.
– Thực hiện đào tạo nội bộ về hệ thống quy trình và hướng dẫn của Hệ thống chất lượng dược phẩm.
– Thực hiện đào tạo nội bộ (với tư cách là giảng viên) về hệ thống các quy trình / hướng dẫn / sửa đổi đối với các tài liệu chất lượng và hướng dẫn của Hệ thống chất lượng dược phẩm.
– Tham gia vào quá trình kiểm soát thay đổi, thay đổi ý kiến trong phạm vi của Hệ thống đảm bảo chất lượng.
– Thực hiện thanh tra nội bộ và đi “Gemba walk” tại Davipharm và thanh tra bên ngoài tại các nhà cung cấp để đảm bảo hệ thống chất lượng và chất lượng của sản phẩm.
– Thực hiện các hoạt động của hệ thống (ví dụ: sai lệch, CAPA, kiểm soát thay đổi, đánh giá rủi ro) theo hướng dẫn và quản lý rủi ro chất lượng.
– Phối hợp các hành động khắc phục và phòng ngừa (CAPA) để đảm bảo việc thực hiện hiệu quả và kịp thời theo quy trình đã thực hiện, bao gồm cả việc bắt đầu các hành động để ngăn chặn việc không tuân thủ.
– Phối hợp và giám sát việc thực hiện quá trình sai lệch để đảm bảo việc thực hiện hiệu quả và kịp thời theo quy trình đã thực hiện, sử dụng các công cụ Giải quyết vấn đề.
– Tham gia điều tra khiếu nại, đảm bảo thực hiện hiệu quả, kịp thời theo quy trình đã thực hiện. Đánh giá tác động của khiếu nại đối với sản phẩm trên thị trường.
– Thực hiện các dự án chất lượng nhằm phát triển Hệ thống Chất lượng dược phẩm tại Davipharm.
– Tham gia việc Đánh giá Chất lượng Sản phẩm định kỳ, bao gồm phân tích xu hướng và xác định các hành động thích hợp.
– Thực hiện và giám sát các chỉ số cải tiến quy trình chất lượng và đảm bảo việc thực hiện chúng.
– Các nhiệm vụ phát sinh khác được giao bởi quản lý trực tiếp.

Yêu cầu công việc:

– Dược sĩ, Kỹ sư, cử nhân, trung cấp dược.
– Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
– Có kiến thức về luật Dược, các yêu cầu về GMP, quy trình sản xuất, quy trình thử nghiệm, thẩm định trong ngành Dược.
– Có kiến thức về Hệ thống Chất lượng trong ngành Dược.
– Có khả năng thực hiện đánh giá rủi ro.
– 2-3 năm kinh nghiệm trong nhà máy dược phẩm.
– Có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề.
– Có khả năng làm việc với áp lực cao và đúng thời hạn đưa ra.
– Hiểu biết qui trình hệ thống GMP-WHO, GMP-EU trong ngành dược.
– Thành thạo MS Office 365
– Tỉ mỉ, trung thực
– Giao tiếp tốt với mọi người trong công ty.
– Hỗ trợ các phòng ban khác trong công việc.
– Có kỹ năng tiếng Anh tốt.

Vui lòng liên hệ nhân viên tuyển dụng của chúng tôi hoặc ứng tuyển qua email recruitment@davipharm.info