Davipharm

CSR

Tương thân tương ái

Chúng tôi là một doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội. Chúng tôi truyền bá tri thức, cung cấp thông tin, tạo sự thay đổi về thái độ và giúp đỡ mọi người trong mỗi ngày.
“Cách tốt nhất để tìm thấy chính mình là hy sinh mình vì lợi ích của người khác.”
– Ghandi

Chương trình thực tập sinh tại Davipharm

Đối với Davipharm, trách nhiệm xã hội đóng một vai trò quan trọng. Vì vậy gần đây chúng tôi đã bắt đầu các dự án giáo dục khác nhau. Một trong số đó là Chương trình Thực tập sinh tại Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương có cơ sở nằm gần nhà máy sản xuất của chúng tôi nhằm hỗ trợ cộng đồng địa phương. Đề xuất của chúng tôi bao gồm:

  • chương trình thực tập sinh dành cho sinh viên tại nhà máy sản xuất Davipharm tại Bình Dương,
  • các chuyến tham quan nhà máy hàng ngày,
  • thỉnh giảng tại Trường do các chuyên gia của chúng tôi thực hiện với các chủ đề theo mong muốn, đặc biệt là về chuyển giao công nghệ, việc thực hiện các tiêu chuẩn EU-GMP và hồ sơ sản phẩm thuốc.