Chuyên Viên Tuân Thủ Chất Lượng

Mô tả công việc

 • Phát triển, xem xét và phê duyệt các tài liệu trong hệ thống chất lượng.
 • Thực hiện đào tạo nội bộ về hệ thống quy trình và hướng dẫn của Hệ thống chất lượng dược phẩm.
 • Tham gia vào quá trình kiểm soát thay đổi, thay đổi ý kiến trong phạm vi của Hệ thống Tuân thủ chất lượng.
 • Thực hiện thanh tra nội bộ tại Davipharm và thanh tra bên ngoài tại nhà máy sản xuất / văn phòng của các nhà cung cấp để đảm bảo hệ thống chất lượng và chất lượng sản phẩm của Davipharm.
 • Thực hiện thanh tra nội bộ / thanh tra bên ngoài.
 • Thực hiện đánh giá đối với các nhà sản xuất / nhà cung cấp / dịch vụ.
 • Chuẩn bị và cập nhật các Thỏa thuận chất lượng với nhà sản xuất / nhà cung cấp / dịch vụ.
 • Thực hiện các hoạt động của hệ thống theo hướng dẫn và quản lý rủi ro chất lượng.
 • Tham gia vào các hành động khắc phục và phòng ngừa (CAPA) để đảm bảo việc thực hiện hiệu quả và kịp thời theo quy trình đã thực hiện, bao gồm cả việc bắt đầu các hành động để ngăn chặn việc không tuân thủ.
 • Tham gia điều tra khiếu nại, đảm bảo thực hiện hiệu quả, kịp thời theo quy trình đã thực hiện. Đánh giá tác động của khiếu nại đối với sản phẩm trên thị trường.
 • Thực hiện các dự án được chỉ định để phát triển Hệ thống chất lượng dược phẩm tại Davipharm. Tham gia việc Đánh giá Chất lượng Sản phẩm định kỳ, bao gồm phân tích xu hướng và xác định các hành động thích hợp.
 • Các nhiệm vụ phát sinh khác được giao bởi quản lý trực tiếp.

Yêu cầu công việc

 • Dược sĩ, Kỹ sư đại học hoặc cao đẳng
 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong nhà máy dược phẩm
 • Có kiến thức về luật Dược, các yêu cầu về GMP, quy trình sản xuất, quy trình thử nghiệm, thẩm định trong ngành Dược
 • Có kiến thức về Hệ thống Chất lượng trong ngành Dược
 • Có khả năng thực hiện đánh giá rủi ro
 • Có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề
 • Có khả năng làm việc với áp lực cao và đúng thời gian đưa ra
 • Hiểu biết qui trình hệ thống GMP-WHO, GMP-EU trong ngành dược
 • MS Office 365: Microsoft Excel, Word.
 • Sử dụng tốt tiếng Anh

Vui lòng liên hệ nhân viên tuyển dụng của chúng tôi hoặc ứng tuyển qua email recruitment@davipharm.info