Nhân viên kế toán tài chính

Mô tả công việc

 • Phân tích và lập báo cáo tài chính, bao gồm báo cáo lãi lỗ, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và báo cáo tình hình tài chính
 • Phân tích tài chính để hỗ trợ các quyết định kinh doanh
 • Thực hiện báo cáo và phân tích đột xuất và các vấn đề quan tâm.
 • Hỗ trợ khóa sổ kế toán hàng tháng
 • Chuẩn bị tài liệu cho kiểm toán nội bộ và bên ngoài
 • Hỗ trợ kiểm toán
 • Cải thiện các quy trình nội bộ (quy trình chứng từ, phê duyệt thanh toán, đóng kho, v.v.
 • Các nhiệm vụ khác được giao bởi quản lý trực tiếp

Yêu cầu công việc

 • Đại học kế toán và tài chính hoặc bằng cấp tương đương
 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan
 • Khả năng làm việc tốt dưới áp lực và đáp ứng tốt thời hạn công việc
 • Có kiến thức về luật thuế và kế toán
 • Thuần thục các kỹ năng về MS Excel (đặc biệt là pivot tables)
 • Khả năng giao tiếp tốt bằng lời nói và văn bản
 • Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh

Vui lòng liên hệ nhân viên tuyển dụng của chúng tôi hoặc ứng tuyển qua email recruitment@davipharm.info