PIZAR-3

Mã ATC: P
Dạng bào chế: Viên nén
Qui cách DK: Hộp 1 vỉ x 4 viên
Nhóm điều trị: Hoạt chất: