Chuyên Viên Đăng Ký Và Lâm Sàng

Mô tả công việc:

• Chuẩn bị hồ sơ đăng ký
• Nhận công văn bổ sung, phân tích và lên kế hoạch trả lời. Tổng hợp, chuẩn bị và nộp hồ sơ bổ sung
• Hỗ trợ đánh giá khoa học về lâm sàng và tương đương sinh học cho hoạt động nghiên cứu phát triển
• Tư vấn và chuẩn bị tài liệu tiền lâm sàng, lâm sàng
• Chuẩn bị các báo cáo an toàn hiệu quả cho các sản phẩm theo quy định liên quan
• Chuẩn bị báo cáo theo yêu cầu của trưởng phòng đăng ký thuốc

Yêu cầu công việc:

• Bằng cấp về Dược
• Kiến thức về đăng ký thuốc
• Kiến thức cơ bản về phát triển thuốc, kiểm tra chất lượng, đảm bảo chất lượng liên quan đến hồ sơ đăng ký
• Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề
• Khả năng thực hiện nhiều công việc chi tiết, đồng thời
• Khả năng làm việc dưới áp lực và đáp ứng tốt thời hạn
• Khả năng tự định hướng công việc
• MS Office: Khả năng sử dụng các chức năng cơ bản của Word, Excel, Powerpoint
• Tiếng Anh: Có khả năng nghe, nói, đọc, viết và có khả năng phiên dịch
• Cẩn thận và tỉ mỉ
• Khả năng giao tiếp tốt bằng lời nói và văn bản
• Khả năng làm việc nhóm tốt.

Vui lòng liên hệ nhân viên tuyển dụng của chúng tôi hoặc ứng tuyển qua email recruitment@davipharm.info