Chuyên Viên Mua Hàng

Mô tả công việc

• Phối hợp với các bộ phận trong công ty để có được thông tin mua hàng theo yêu cầu.
• Liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp hiện tại và tìm kiếm nhà cung cấp mới.
• Hỗ trợ các phòng ban khác trong việc mua hàng và dịch vụ theo yêu cầu.
• Chuẩn bị và theo dõi việc ký hợp đồng với nhà cung cấp và cập nhật thường xuyên.
• Chuẩn bị thống kê và báo cáo gửi cho cấp quản lý trực tiếp.
• Chịu trách nhiệm tuân thủ quy trình mua hàng đã được phê duyệt.
• Chịu trách nhiệm thực hiện chiến lược mua hàng đáp ứng nhu cầu mua sắm nội bộ và rút ngắn thời gian giao hàng.
• Chịu trách nhiệm mua hàng cho các ngành hàng chỉ định và tiến hành thực thi đơn hàng hằng ngày. Chuyển đổi từ phiếu dự trù qua đơn hàng trên hệ thống của công ty và các công việc liên quan đến hệ thống
• Các nhiệm vụ phát sinh khác được giao bởi quản lý trực tiếp.

Yêu cầu công việc

• Cử nhân ngành kỹ thuật, quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
• Ít nhất 1 năm kinh nghiệm thu mua (trong lĩnh vực dược phẩm là 1 lợi thế.
• Phần mềm: ERP, MS Office 365, Microsoft Excel, Word, Power Point.
• Thông thạo tiếp Anh.
• Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề.
• Khả năng thực hiện các nhiệm vụ đồng thời một cách chi tiết.
• Khả năng làm việc dưới áp lực và đáp ứng tốt thời hạn công việc.
• Khả năng tự định hướng công việc.

Vui lòng liên hệ nhân viên tuyển dụng của chúng tôi hoặc ứng tuyển qua email recruitment@davipharm.info