Kiểm Nghiệm Viên Phòng R&D

Mô tả công việc:

• Xây dựng tiêu chuẩn và phát triển qui trình thử nghiệm cho các sản phẩm mới, nguyên liệu mới
• Soạn thảo đề cương thẩm định phương pháp phân tích
• Thực hiện việc thẩm định phương pháp phân tích theo đề cương đã xác lập
• Viết báo cáo thẩm định phương pháp phân tích
• Kiểm mẫu nghiên cứu theo đề cương theo dõi độ ổn định, hoạt chất mới và các sản phẩm trung gian
• Báo cáo kết quả
• Kiểm mẫu thử tương đương độ hòa tan và viết báo cáo
• Phối hợp với tổ nghiên cứu, các phòng ban khác để điều tra nếu có sai lệch
• Soạn thảo đề cương, chuyển giao tiêu chuẩn và qui trình kiểm nghiệm mới cho phòng Kiểm tra Chất lượng
• Tiếp nhận các quy trình phân tích không phù hợp. Tìm nguyên nhân và tiến hành đánh giá lại. Sau đó cập nhật cho phòng QA, đồng thời tiến hành nộp hồ sơ đăng ký lại.
• Huấn luyện các kiểm nghiệm viên R&D sơ cấp hoặc các kỹ thuật viên phân tích (cách vận hành thiết bị trong phòng thí nghiệm, làm việc theo SOP)
• Bảo quản thiết bị, chất chuẩn, cột sắc ký
• Viết các phần liên quan đến chất lượng của hồ sơ đăng ký
• Làm việc một cách an toàn, ngăn nắp, giữ trật tự trong Phòng thí nghiệm và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng nhóm phân tích R&D
• Tuân thủ SOP.

Yêu cầu công việc:

• Trình độ chuyên môn về Dược/ Hóa từ Đại học trở lên.
• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm chuyên môn liên quan tại bộ phận phân tích R&D trong ngành dược phẩm, bộ phận kiểm tra chất lượng dược phẩm
• Có kiến thức chuyên môn.
• Có khả năng sử dụng tất cả thiết bị trong phòng thí nghiệm như HPLC, UV-Vis, máy đo độ hòa tan và các thiết bị khác. Có kiến thức về thẩm định phương pháp phân tích, phát triển phương pháp phân tích
• Có khả năng viết các phần liên quan đến chất lượng của hồ sơ đăng ký
• Có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề
• Có khả năng làm việc dưới áp lực cao
• Khả năng làm việc nhóm
• MS Office: Microsoft Excel, Word
• Ngoại ngữ: Đọc hiểu và viết tiếng Anh chuyên ngành. Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh.
• Cẩn thận, trung thực.

Vui lòng liên hệ nhân viên tuyển dụng của chúng tôi hoặc ứng tuyển qua email recruitment@davipharm.info