Nhân Viên Kiểm Soát Tài Chính Sơ Cấp

Mô tả công việc:

 • Liên hệ các phòng ban để tập hợp các dự án Capex cho chiến lược 5 năm
 • Trao đổi các phòng ban về ngân sách đã sử dụng, ngân sách còn chưa sử dụng
 • Báo cáo về tình hình sử dụng ngân sách Capex trên các phương diện: theo hợp đồng phát sinh, theo dòng tiền, theo Bảng cân đối kế toán
 • Dự báo số tiền sẽ chi cho Capex
 • Kiểm tra điều khoản thanh toán các hợp đồng liên quan dự án cũng như đảm bảo giá trị hợp đồng nằm trong ngân sách
 • Kiểm soát hệ thống dữ liệu về sản phẩm và nguyên vật liệu
 • Kiểm tra và báo cáo số giờ công thực hiện cho mỗi dự án nghiên cứu phát triển sản phẩm và đánh giá hiệu quả của việc sử dụng lao động
 • Phối hợp thực hiện một số thay đổi về hệ thống kế toán
 • Các nhiệm vụ khác.

Yêu cầu công việc:

 • Cử nhân kế toán, tài chính, ngoại thương hoặc bằng cấp tương đương
 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngoại thương
 • Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề
 • Khả năng thực hiện các công việc đòi hỏi tính chi tiết cao và có thể thực hiện một lúc nhiều việc
 • Khả năng làm việc dưới áp lực
 • Khả năng tự định hướng công việc
 • Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh
 • Kỹ năng phân tích tốt (excel, power BI)
 • Có kỹ năng quản trị, sắp xếp công việc
 • Linh hoạt trong công việc.

Vui lòng liên hệ nhân viên tuyển dụng của chúng tôi hoặc ứng tuyển qua email recruitment@davipharm.info