365 NGÀY KHÔNG TAI NẠN

Tai nạn trong lao động là điều không ai mong muốn. Để có thể đảm bảo 1 năm làm việc an toàn, không xảy ra tai nạn, Davipharm đã không ngừng nổ lực với những khoá đào tạo, cải thiện quy trình nhằm bảo đảm sự an toàn của người lao động.

Chúc mừng cột mốc 365 ngày không có tai nạn mất ngày công tại nhà máy của Davipharm