CHÚC MỪNG CÁC NHÂN VIÊN THẮNG GIẢI TRONG CUỘC THI BÌNH CHỌN “SỨC MẠNH CỦA NHỮNG GIÁ TRỊ”

Cuối cùng, chúng ta đã tìm được những gương mặt xuất sắc nhất đã chiến thắng trong cuộc bình chọn “The Power of Value” do Adamed công ty mẹ của Davipharm tổ chức.

Cấp toàn cầu:

– Anh Huỳnh Ngọc Đạt : Đại diện cho giá trị Cởi mở và Sáng tạo

– Chị Trần Thị Lạc Diệp : Đại diện cho giá trị Vận hành xuất sắc

– Anh Nguyễn Ngọc Chương : Đại diện cho giá trị Tôn trọng lẫn nhau

Cấp công ty:

– Anh Nguyễn Ngọc Triều : Đại diện cho giá trị Tôn trọng lẫn nhau

– Anh Lê Văn Hà : Đại diện cho giá trị Vận hành xuất sắc

– Anh Phan Cung Thiên Phúc : Đại diện cho giá trị Cởi mở và Sáng tạo

– Anh Lê Viết Hùng : Đại diện cho giá trị Linh hoạt và Hành động nhanh

– Anh Trương Công Thọ : Đại diện cho giá trị Chất lượng

Xin chúc mừng các đồng nghiệp đã luôn cố gắng, để xứng đáng đại diện cho giá trị văn hóa của công ty. Hãy luôn cố gắng, lan tỏa giá trị của bạn đến những đồng nghiệp xung quanh nhé.