Chuyến du lịch khen thưởng của phòng Sales & Marketing Davipharm tại Chiang Mai, Thái Lan.

Một năm 2022 làm việc chăm chỉ, cố gắng không ngừng của phòng Sales & Marketing Team đã được đền đáp với kết quả thành công vượt ngoài chỉ tiêu mà công ty đặt ra.

Và đây là phần thưởng đặc biệt: Chuyến du lịch khen thưởng tại Thái Lan 🙂