Davipharm đồng hành cùng Hội trại Dược khoa, Trường Đại học Tp Hồ Chí Minh.

Tuần qua, Davipharm đã có mặt tại Hội trại Dược khoa mang tên “Sắc” được Khoa Dược – Đại học Y Dược TP. HCM tổ chức. Ngoài ra, còn có sự tham gia của chị Truong Quoc Huong và ông Wojciech Makowski với vai trò là giám khảo khách mời cho các cuộc thi diễn ra tại ngày hội.