Hội nghị Kinh doanh Toàn quốc 2023 của Davipharm tại Bangkok Thái Lan.

Sau 2 ngày teambuilding tại Chiang Mai, phòng Sales & Marketing của Davipharm đã có mặt tại Bangkok để tham dự Hội nghị Kinh Doanh Toàn Quốc. Đây là sự kiện quan trọng và là cơ hội tuyệt vời để chúng ta chia sẻ những chiến lược, sứ mệnh nhằm đạt được mục tiêu đề ra trong năm 2023.