Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động và Sơ cấp cứu

Một số hình ảnh trong khóa huấn luyện An toàn vệ sinh lao động và Sơ cấp cứu cho nhân viên bộ phận Kinh doanh & Marketing của Davipharm khu vực phía Bắc ngày 11/4, và tại Nhà máy ở Bình Dương ngày 8/4 vừa qua.

Khóa huấn luyện được tổ chức bằng hình thức trực tiếp nhằm mục tiêu đạt được hiệu quả tốt nhất.

Đây là chương trình định kỳ hàng năm và có kế hoạch mở rộng tại văn phòng Tp. HCM và các khu vực khác.