Tháng 11 năng động

Chúng ta ở vị trí đặc quyền này khi chúng ta vẫn có thể điều hành và tham dự các hội nghị với khách hàng và các hội nghị chuyên đề khoa học. Và chúng ta vẫn đang giữ hình ảnh của Davipharm như là một công ty sản xuất dược phẩm torng nước chất lượng cao. Trong tháng 11 chúng ta đã tham dự “Hội nghị khoa học Thần kinh” tại Tiền Giang, “Hội nghị Khoa học” tại An Giang, “Hội nghị Tim mạch” tại Cần Thơ và “Hội nghị Thấp khớp” tại Đà Lạt và cùng với một vài hội thảo sắp diễn ra trong tháng. Chúng ta cũng đã giới thiệu Tổng giám đốc của chúng ta, ông Michal Wieczorek tại Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam (VNPCA) tại Đà Lạt. Đây cũng là lần đầu tiên Tổng giám đốc người nước ngoài dẫn dắt công ty trong nước.