Triển lãm tại Bình Dương

Từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 10 năm 2020, Davipharm tham gia triển lãm lớn tại Bình Dương do chính quyền địa phương tổ chức. Triển lãm về Thành tựu Kinh tế – Xã hội, Quốc phòng – An ninh tỉnh Bình Dương giai đoạn 2015-2020 đã thu hút đông đảo đại diện các nhà đầu tư và người dân địa phương tham quan.

Đến năm 2020, Bình Dương là địa phương đứng thứ hai cả nước, sau Thành phố Hồ Chí Minh, về thu hút vốn đầu tư nước ngoài với 3.780 dự án và tổng vốn đầu tư đăng ký là 34,33 tỷ đô la Mỹ, chiếm khoảng 9,48% tổng vốn đầu tư nước ngoài của cả nước.