ARTREIL

Mã ATC: M
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Qui cách DK: Hộp 10 vỉ x 10 viên, Hộp 10 vỉ x10 viên, Hộp 3 vỉ x 10 viên, Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhóm điều trị: Hoạt chất: