DIVASER – F

Mã ATC: N
Dạng bào chế: Viên nén
Qui cách DK: Hộp 4 vỉ x 7 viên
Nhóm điều trị: Hoạt chất: