LEVETRAL

Mã ATC: N
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Qui cách DK: Hộp 3 vỉ x 10 viên, Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhóm điều trị: Hoạt chất: