MALAG-60

Mã ATC: R
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Qui cách DK: Hộp 10 vỉ x 10 viên, Hộp 10 vỉ x10 viên, Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhóm điều trị: Hoạt chất: