PEXIFEN

Mã ATC: M
Dạng bào chế: Viên nén
Qui cách DK: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhóm điều trị: Hoạt chất: