RAVENELL-62.5

Mã ATC: C
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Qui cách DK: Hộp 4 vỉ x 14 viên
Nhóm điều trị: Hoạt chất: