SULPIRIDE

Mã ATC: N
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Qui cách DK: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhóm điều trị: Hoạt chất: