TEGRUCIL-4

Mã ATC: B
Dạng bào chế: Viên nén
Qui cách DK: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhóm điều trị: Hoạt chất: