VALMAGOL

Qui cách DK: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Mã ATC: N
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Nhóm điều trị: Hoạt chất: