Kiểm Nghiệm Viên Hóa Lý Cao Cấp

Mô tả công việc:

– Thực hiện công việc theo sự phân công công việc của trưởng nhóm.
– Pha chế hóa chất cho mục đích chung, thực hiện pha dung dịch chuẩn, chỉ thị, đệm.
– Kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm trong phòng, thiết bị và theo dõi kết quả.
– Kiểm tra các thiết bị kiểm soát và đo lường được phân công.
– Tiến hành và lập hồ sơ thử nghiệm trong phạm vi phân tích hóa lý với tất cả các phương pháp sử dụng trong phòng thí nghiệm.
– Báo cáo với người có trách nhiệm về tình trạng số lượng, hạn dùng, chất lượng của hóa chất/ chất chuẩn.
– Tham gia điều tra kết quả ngoài tiêu chuẩn, mở báo cáo sai lêch.
– Xây dựng và đưa ra ý kiến về việc thực hiện hệ thống chất lượng trong Phòng thử nghiệm QC (hướng dẫn sử dụng thiết bị).
– Phối hợp, hỗ trợ các nhóm khác khi được phân công.
– Huấn luyện kiểm nghiệm viên mới.
– Chuẩn bị, kiểm tra báo cáo phân tích và phiếu kiểm nghiệm.
– Thực hiện chuyển giao phương pháp phân tích từ Phòng thí nghiệm khác. Tham gia triển khai sản phẩm mới.
– Giải quyết các sự cố hàng ngày liên quan đến phép thử hóa lý mẫu nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm, nghiên cứu độ ổn định.
– Tạo báo cáo, tổng kết, tóm tắt kết quả điều tra cùng với việc giải thích kết quả và khuyến nghị nhận được.
– Ban hành phiếu CAPA và CHC, phối hợp trong phạm vi đã xác định. Tham gia các yêu cầu của CHC từ các bộ phận khác.
– Thực hiện phạm vi công việc được chỉ định của trưởng nhóm khi trưởng nhóm vắng mặt.

Yêu cầu công việc:

– Tối thiểu trình độ cao đẳng dược hoặc hóa/ sinh.
– Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong phòng thí nghiệm ở vị trí kiểm nghiệm viên hóa lý.
– Có kiến thức về kỹ thuật phân tích hóa lý.
– Có kiến thức về nguyên tắc thực hành tốt Phòng thí nghiệm và thực hành tốt sản xuất thuốc.
– Có khả năng làm việc với áp lực và đúng thời gian đưa ra.
– Thành thạo MS Office
– Giao tiếp và làm việc nhóm tốt.
– Có khả năng chuẩn bị tài liệu theo các quy trình nội bộ.
– Có khả năng phân tích vấn đề và tiến hành trên thiết bị và phép thử phức tạp.

Vui lòng liên hệ nhân viên tuyển dụng của chúng tôi hoặc ứng tuyển qua email recruitment@davipharm.info