Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Job description:

• Cập nhật tình trạng của nguyên vật liệu và lên kế hoạch sản xuất chi tiết với các phòng ban
• Thực hiện lệnh sản xuất trên hệ thống và trên giấy tờ & kiểm soát (đánh số lô hàng; cập nhật số lô nguyên vật liệu; tính toán hàm lượng hoạt chất theo kết quả kiểm nghiệm của QC; tính toán số lượng bao bì đủ cho từng lô hàng; trình ký)
• Cập nhật và theo dõi quy trình hoạt động giữa bộ phận kinh doanh và nhà máy sản xuất
• Mở sai lệch
• Thực hiện quy trình khắc phục phòng ngừa sai lệch
• Thống kê báo cáo hiệu suất (Dự kiến cung cấp hàng cho kế hoạch bán hàng, đáp ứng đầy đủ và đúng thời gian,….)
• Hỗ trợ công việc cho nhân viên lập kế hoạch sản xuất khi cần thiết
• Các nhiệm vụ phát sinh khác được giao bởi quản lý trực tiếp.

Job requirement:

• Đại học/ cao đẳng các ngành quản trị kinh doanh (ưu tiên ngành dược)
• Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong nhà máy sản xuất (ưu tiên lĩnh vực dược phẩm)
• Có khả năng tiếp cận, nắm bắt nhanh các thông tin liên quan đến dược phẩm
• MS Office 365: Microsoft Excel, Word, Power Point.
• Kỹ năng sử dụng tiếng Anh tốt.

Vui lòng liên hệ nhân viên tuyển dụng của chúng tôi hoặc ứng tuyển qua email recruitment@davipharm.info