Ngày Giá trị quốc tế Adamed tại Việt Nam

Vào ngày 25/6/2020, lần đầu tiên tại Davipharm, chúng tôi kỷ niệm Ngày Giá trị quốc tế Adamed. Với việc trở thành thành viên của Tập đoàn Adamed, chúng tôi đã trở thành thành viên của một cộng đồng quốc tế, cùng chia sẻ những giá trị doanh nghiệp định hình nên văn hóa công ty bất kể doanh nghiệp hoạt động ở nơi đâu. Và như những gì Đội ngũ của chúng tôi đã nhận thức được, các giá trị của chúng tôi tại quốc gia nơi chúng tôi hoạt động không khác với những giá trị quan trọng đối với các đồng nghiệp của chúng tôi ở Châu Âu.

Tại Davipharm, chúng tôi kết hợp sự kiện này với các hoạt động thân thiện với môi trường. Đội ngũ của chúng tôi đã dọn vệ sinh khu vực cây xanh xung quanh nhà máy và tham gia một số hoạt động xây dựng đội ngũ. Đội ngũ Davipharm cũng tham gia vào cuộc thi video trực tuyến “Dù cách xa, nhưng vẫn luôn bên nhau”.