Davipharm tham gia Hội thảo Khoa học IQMED x DAV

Từ ngày 24-25/11/2023, Davipharm đã tham dự Hội thảo khoa học về thẩm định hồ sơ đăng ký thuốc đối với hồ sơ lâm sàng, tương đương sinh học và sinh phẩm tương tự diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện do Tiểu ban Thuốc Chất lượng Quốc tế – Generic và Sinh phẩm tương tự (IQMED-G&B) trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) phối hợp Cục Quản lý Dược Việt Nam – Bộ Y tế tổ chức.

Hội thảo quy tụ các chuyên gia trong và ngoài nước từ châu Âu, Hoa Kỳ và ASEAN cùng chia sẻ kiến thức, mang đến cái nhìn sâu sắc giúp nhìn lại toàn diện việc thẩm định hồ sơ đăng ký thuốc, làm sáng tỏ các khía cạnh then chốt của ngành dược phẩm Việt Nam. Sự đa dạng trong quan điểm đã tạo điều kiện cho việc trao đổi những kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất.

Những phiên thảo luận sôi nổi giữa các chuyên gia thẩm định và cơ quan quản lý đã cho thấy tầm quan trọng và tác động của chủ đề hội thảo, đồng thời nhấn mạnh vai trò của các nhà sản xuất thuốc generics trong hệ sinh thái của ngành công nghiệp dược phẩm.

Kết quả hội thảo mang lại tiềm năng tạo ra những thay đổi tích cực trong các quy định pháp luật về dược phẩm của Việt Nam, dự kiến sẽ có ảnh hưởng đối với việc sản xuất thuốc theo tiêu chuẩn EU-GMP và đầu tư trực tiếp từ nước ngoài.

Sự tham gia của Davipharm là minh chứng cho cam kết của chúng tôi trong việc thúc đẩy sự đổi mới và tiến bộ trong lĩnh vực dược phẩm.