Kết quả đánh giá Kaizen lần thứ nhất năm 2024

Ngày 26 tháng 6/2024 tại văn phòng nhà máy Davipharm (Bình Dương) vừa diễn ra buổi trình bày và đánh giá những đề tài tham gia chương trình Kaizen đợt đầu tiên của năm 2024, với sự tham gia của nhân viên, ban giám đốc và quản lý các bộ phận.

12 ý tưởng cải tiến mới từ các bộ phận QA, QC, Packaging & Lean và Supply Chain đã góp phần giúp Davipharm tiết kiệm đến 665 triệu đồng mỗi năm.

Trong đó, Kaizen 044 “Thay PVC trực tiếp không dừng máy” là ý tưởng hiệu quả và truyền cảm hứng nhất, tối ưu 310 triệu đồng/ năm và giảm nguy cơ không tuân thủ chất lượng.

Nhóm tác giả bao gồm Biện Công Nhơn, Sơn Hoàng Hiếu, Thái Văn Chánh, và Trần Phạm Duy Khương thuộc bộ phận Packaging & Lean nhận được giải thưởng đặc biệt từ Ban tổ chức vì sự nỗ lực của mình.

Buổi đánh giá diễn ra sôi nổi với những thảo luận tích cực, trong bầu không khí học hỏi và đón nhận các giải pháp sáng tạo để cải thiện quy trình, môi trường sản xuất và tạo ra một nơi làm việc hiệu quả hơn.