EZATUX

Mã ATC: R
Dạng bào chế: Viên nén bao phim, Viên nén tan trong ruột
Qui cách DK: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhóm điều trị: Hoạt chất: