GIVET-10

Mã ATC: R
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Qui cách DK: Hộp 4 vỉ x 7 viên
Nhóm điều trị: Hoạt chất: