NERAZZU-25

Mã ATC: C
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Qui cách DK: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhóm điều trị: Hoạt chất: