VASLOR-20

Mã ATC: C
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Qui cách DK: Hộp 10 vỉ x 10 viên, Hộp 10 vỉ x10 viên, Hộp 4 vỉ x 7 viên
Nhóm điều trị: Hoạt chất: