WAZER

Mã ATC: N
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Qui cách DK: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhóm điều trị: Hoạt chất: