PERUZI-6.25

Mã ATC: C
Dạng bào chế: Viên nén
Qui cách DK: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhóm điều trị: Hoạt chất: